Zapojili jsme se do projektu "Zdraví 2014"

02.10.2014 13:44

    V rámci tohoto projektu připadl na měsíc září 2014 "Týden mobility". My jsme se v domově mládeže rozhodli provést statistické sčítání projíždějících vozidel městem Letovice v odpoledních hodinách. Určili jsme si dvě stanoviště, jedno před budovou domova mládeže na ul. Tyršova a druhé na státní silnici I/43 na mostě přes řeku Svitavu. Měřili jsme průjezd vozidel v obou směrech v době od 15:45 hod. do 16:15 hod. dne 18.9.2014.

    Provedená měření nás docela šokovala. Za uvedený časový úsek projelo před domovem mládeže 121 motorových vozidel, což za hodinu činí v průměru úctyhodných 242 "znečisťovatelů ovzduší".

    Průjezd vozidel po statní silnici byl v tomto směru ještě horší. Za měřenou půlhodinu projelo v obou směrech 376 vozidel, tedy 752 vozidel za hodinu! Uvedený výsledek snad nemá cenu ani komentovat, vyhodnocení si učiní každý z Vás. Jednoznačně z toho však vyplývá, že znečištění ovzduší silničním provozem se týká nás všech, i v malých městech. Každý z nás by se tak měl zamyslet nad tím, jak přispět ke zmenšení tohoto znečištění, či jak jinak pomoci přírodě a přispět k ochraně životního prostředí. 

Za odvedenou práci bych chtěl poděkovat zejména Matějovi Sionovi, Věře Novotné a Lence Weisové.

-Lou-