Zájezd do Městského divadla Brno

05.01.2016 18:48

Středoškolský klub při Masarykově střední škole Letovice pořádá 25. 1. 2016

zájezd do Městského divadla Brno na představení TITANIC

V roce 1997 měl na Broadwayi premiéru muzikál inspirovaný osudem
nejslavnější námořní katastrofy všech dob. Muzikálový titul Titanic vyhrál pět
Cen Tony, včetně té za nejlepší muzikál! Jeho první uvedení zaznamenalo přes
osm set repríz a zatím byl přeložen do šesti jazyků. Autoři vypovídají o tom,
co dvacáté století lidstvu přineslo v oblasti technického pokroku, který
je zde konfrontován s velkými třídními rozdíly společnosti i se soukromými
životy každého konkrétního jednotlivce. Příběh divadelní verze známé události
tvoří vedle zaštiťujícího tématu údajně nepotopitelné lodi osudy skutečných
lidí - posádky, cestujících, reálných i smyšlených postav. Setkáváme se tedy
s kapitánem E. J. Smithem, lodním konstruktérem Thomasem Andrewsem,
hlídkujícím Frederickem Fleetem či telegrafistou Haroldem Bridem, jejichž
reálné životy jsou zde provázány s vyprávěním o běžných pasažérech, mezi
nimiž jsou zástupci všech tříd - tři mladé Irky toužící v Americe najít
své štěstí, obchodníci, kteří se chtějí dostat mezi společenskou smetánku, a
konečně i oni výstřední milionáři, kteří si nemohou takovou událost, jako je
vyplutí největší lodi na světě, nechat ujít. Mozaika těchto drobných lidských
osudů tvoří celkový obraz silného příběhu, který si vždy při vzpomenutí na
zkázu Titanicu připomínáme. Muzikál uvedeme v české premiéře!

Začátek představení:             19.00 hod.

Odjezd od ZUŠ Letovice :     17.00 hod.

Cena vstupenky:                    389,- Kč

Dopravu autobusem hradí
Středoškolský klub.


Zájemci se nahlásí v DM u pí 
vych. Greifové do 27. 11. 2015