Zájezd do Mahenova divadla

02.02.2011 14:35

Dne 7.3.2011 pořádá Středoškolský klub při SOŠ a SOU - MŠP Letovice zájezd do Mahenova divadla v Brně na komedii Nikolaje Vasiljeviče Gogola "Revizor". Odjezd z náměstí v 17:00 hod, cena 145,- Kč. Dopravu hradí Středoškolský klub. Zájemci se nahlásí u paní Greifové a uhradí cenu vstupenky do 16.2.2011 v DM.