Zájezd do Divadla Husa na provázku

28.11.2015 18:42

Středoškolský klub při Masarykově střední školeLetovice pořádá 10. 12. 2015

zájezd do Divadla Husa na provázku Brno

na představení

LÁSKY JEDNÉ PLAVOVLÁSKY - PLAVOVLÁSKY JEDNÉ LÁSKY

Diváci se stávají přímými aktéry děje, účastníky
plesu, na který se všichni tak těšili - a pak litovali, že tam lezli. Zalykají
se smíchem, připíjejí zvětralým pivem - a pak - úplně nakonec - koušou se do
rtů trapností...

Remake slavné provázkovské inscenace.

Začátek představení:              19.00 hod.

Odjezd od ZUŠ Letovice :      17.00 hod.

Cena vstupenky -
studenti:    170,- Kč

dospěli:    270,- Kč

Dopravu autobusem hradí
Středoškolský klub.

Zájemci se nahlásí v DM u
pí  vych. Greifové do 26. 10. 2015 !!!