Výlet do Prahy

07.06.2016 15:06


     Ve čtvrtek 28. 5. 2016 uspořádal Domov mládeže při Masarykově střední škole

v Letovicích poznávací výlet do Prahy. Sešli jsme se brzy ráno na vlakovém nádraží,

prostě taková správná parta z intru a odjeli směr Praha.

     První naše kroky v Praze vedly na Václavské náměstí, kde proběhlo povinné foto

u "koně", poté jsme jeli metrem k Hradu.
     Prošli jsme si Valdštejnskou zahradu a po Starých zámeckých schodech vyšli
k Pražskému hradu, kde jsme si prohlédli nádvoří a Katedrálu sv. Víta.
Nerudovou ulicí jsme došli ke kostelu sv. Mikuláše, kde jsme obdivovali bohatý
interiér a Škrétovy obrazy na zdech.

     Další naše kroky vedly přes Karlův most, k jednomu z cílů naší cesty -

Středisku prevence a léčby drogových závislostí Drop-In, kde jsme měli

domluvenou přednášku. Viděli jsme i klienty tohoto zařízení, kteří si sem chodí na čaj,

polévku, vyměňovat použité jehly za nové. Přednáška nám ukázala pohled na drogově

závislé za strany těch, co jim každý den pomáhají. Návštěva tohoto centra byla pro nás

všechny jistě nevšední zážitek, vyvolávající silné emoce.

     Naprosto opačné emoce vyvolala návštěva Zrcadlového labyrintu a Kaleidoskopického

kina.Tam bylo veselo.

     Posledním našim cílem byla exkurze na Letišti Václava Havla. Něco o historii,

současnosti i vizi do budoucna nám vyprávěl sympatický průvodce. Museli jsme

projít stejnou kontrolou, jako cestující při odletu. První část prohlídky jsme absolvovali

autobusem po ploše letiště, součástí byla ukázka odbavení letadel a pozorování startů

a příletů u dráhy. Dále jsme si prohlédli interiéry Terminálu 1 a 2, VIP salonky, všude byla

přísná bezpečnostní opatření.

     Po návštěvě letiště jsme se pomalu loučili s Prahou. Výlet byl sice únavný,

ale vydařený. Všichni jsme byli nadšeni, každý něčím jiným, ale shodli jsme se na tom,

že to určitě nebyl náš poslední výlet do Prahy, že se tam zkrátka jednou musíme ještě vrátit.

Vždyť jsme toho tolik ještě neviděli!!

                                                              
Jitka Greifová