Drogy nebo aktivita - zájezd na besedu v divadle Bolka Polívky

12.01.2012 14:06

Dne 23.2.2012 pořádá Středoškolský klub při SOŠ a SOU - MŠP Letovice zájezd na besedu v divadle Bolka Polívky v Brně "Drogy nebo aktivita" s PhDr. Ivanem Doudou. Vstupné 50,- Kč + doprava vlakem. Odjezd z vlakového nádraží Letovice v 07:58 hod. Zájemci se nahlásí v DM u paní vychovatelky Greifové.