Děvčata přebírají štafetu

06.10.2015 14:34

Po pomalejším zářijovém rozjezdu již jede život a práce v našem DM na plný plyn. Rozjely se také všechny nabízené kroužky. Díky uměleckým oborům, kde studuje převážná většina děvčat, přibývá holek i v domově mládeže. A je to dobře. Holky jsou perfektní, aktivně se zapojují do všech činností a myslím si, že tak trochu přinesly nový vítr do původně spíše chlapeckého intru. Mění se určité stereotypy, mění se zaběhlý styl života. Holky se stávají hybným motorem našeho domova mládeže. Tato změna se pozitivně projhevuje i na chování chlapců. Kluci se snaží chovat lépe, slušněji, prostě tak trochu gentlemantsky. Více také dbají o svůj zevnějšek. Takže zatím super a těším se na společné zážitky!   

-Lou-