Čas nezastavíš :(

24.09.2014 13:16

    Dva měsíce prázdnin utekly jako voda a my jsme se opět sešli na startu další etapy vaší cesty k dospělosti. Cesty, která leckdy není vůbec jednoduchá. Bývá plná překážek, klopýtání i pádů. Jenže on celý život je o překonávání překážek. A je to tak dobře. Každá překážka znamená určitou výzvu, výzvu něco dokázat ostatním, ale především sami sobě. A jedině po překonání takové překážky zažíváme ten úžasný pocit vítězství a štěstí. Tedy podle rčení: "Jednou jsi dole, jednou nahoře." Nezbývá mi tedy než vám popřát mnoho vítězství a tedy i mnoho šťastných okamžiků v novém školním roce. A ještě jednu radu na závěr. Poctivě a pilně se připravujete a nikdy se nevzdávejte. Štěstí totiž přeje připraveným! 

-Lou-